Menu Close

IPM Decisions

Povečanje učinka sistemov za podporo odločanja v integriranem varstvu rastlin

V okviru projekta IPM Decisions bo ustvarjena spletna platforma za enostavno spremljanje in varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi. Platforma bo kmetom in svetovalcem omogočila dostop do številnih obstoječih sistemov za podporo odločanja glede na njihove regionalne razmere.

Izhodišča projekta

Izvajanje praks integriranega varstva rastlin pred škodljivci, rastlinskimi boleznimi in pleveli je lahko za kmete in svetovalce precejšen izziv. Sistemi za podporo odločanja (DSS) lahko pomagajo pri sprejemanju odločitev na kmetiji pri vzpostavitvi integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi (IPM).

S projektom IPM Decisions bo ustvarjena spletna platforma, ki omogoča enostavno spremljanje in varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi. Platforma bo na voljo v celotni Evropski uniji in bo ponujala sisteme za podporo odločanja, podatke, orodja in vire, ki so umerjeni posameznim regijam.

Vseevropska skupnost kmetov, svetovalcev, ponudnikov in raziskovalcev sistemov za podporo odločanja bo zasnovala in razvila platformo, ki bo izpolnjevala potrebe različnih vrst uporabnikov. Ta skupnost se bo imenovala IPM Decisions Network.

Podrobnosti o projektu

IPM Decisions je 5-letni projekt, ki se je začel junija 2019. Koordinira ga dr. Neil Paveley, ki je pri družbi ADAS (del družbe RSK Environment Ltd.) iz Velike Britanije odgovoren za področje varstva rastlin.

Za izvedbo projekta je namenjenih 5 milijonov evrov, v njem pa sodeluje 27 partnerjev iz 12 evropskih držav in dve vseevropski družbi.

Projekt IPM Decisions je bil pripravljen v okviru Sklopa A (SFS-06-2018) dvodelnega javnega razpisa H2020 (sporazumom o donaciji št. 817617). Sklop B javnega razpisa (SFS-06-2020) bo zagotovil sredstva za vseevropsko demonstracijsko mrežo kmetij, vključenih v integrirano pridelavo hrane. Za najustreznejše ponudbe za Sklop B je mogoče v okviru projekta IPM Decisions pridobiti »pismo o nameri«, ki opisuje predvidene načine vključevanja v uspešen konzorcij za čim večji skupni učinek obeh projektov.

02_Farmer_600x400px

Kaj bo ponujal projekt IPM Decisions?

Projekt bo kmetom in svetovalcem omogočil dostop do številnih sistemov za podporo odločanja na področju integriranega varstva rastlin prek vseevropske spletne platforme in mreže IPM Decisions Network. Slednjo sestavlja skupnost uporabnikov in deležnikov.

Vsaka vrsta uporabnikov bo imela dostop do platforme prek umerjene »nadzorne plošče«, ki je posebej prilagojena njihovim potrebam. Uporabniki bodo nadzorno ploščo uporabljali za primerjavo informacij in upravljanje aplikacij sistemov za podporo odločanja.

Za kmete in svetovalce

Za končne uporabnike sistemov za podporo odločanja bo na voljo enostavna uporabniška platforma za iskanje ali uvedbo sistemov za podporo odločanja, ki so prilagojeni regionalnim razmeram. Platforma bo prav tako omogočala dostop do pomembnih vremenskih podatkov. Preglednost obsega potrjevanja vsakega sistema za podporo odločanja omogoča sprejemanje premišljenih odločitev.

Za uporabne raziskave ali svetovalne organizacije

Organizacije, ki bi želele prevzeti sisteme za podporo odločanja, razvite v drugih državah, in jih preskusiti/primerjati s svojimi regionalnimi razmerami, bodo imele dostop do sistemov za podporo odločanja, vremenskih podatkov, sklopov podatkov o opazovanju škodljivih organizmov iz številnih območij in letnih časov ter zbirko načinov ovrednotenja in primerjave koristi.

Za raziskovalce

Raziskovalci bodo lahko prilagodili modele odločanja glede na svoje regionalne razmere (s spreminjanjem vrednosti parametrov prek nadzorne plošče ali z izvedbo strukturnih sprememb prek dostopa do odprto-kodnih modelov odločanja) in hitro ocenili učinek sprememb s pomočjo zbirke načinov ovrednotenja in primerjave zgoraj opisanih prednosti.

Za razvijalce sistemov za podporo pri odločanju na kmetiji

Razvijalci bodo izkoristili prednosti »izložbe« za dostop do več končnih uporabnikov, orodij in virov za pospešitev razvojnih inovacij sistemov za podporo odločanja. Projekt IPM Decisions ni usmerjen v razvoj novega sistema za podporo odločanja, ampak se osredotoča na zagotavljanje obstoječih in prihodnjih sistemov za podporo odločanja za glavne škodljivce, plevel in bolezni glavnih kmetijskih rastlin, ki se jih goji na prostem. Platforma bo podpirala najrazličnejše brezplačne ali plačljive sisteme za podporo odločanja.

IPM vertcal_whitePovečanje učinka sistemov za podporo pri odločanju na kmetiji za integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi

EU_FLAGProjekt je financiran v okvirju programa Evropske unije Obzorje 2020 za raziskave in inovacije pod št. sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev 817617. Več informacij je na voljo na http://ec.europa.eu

KONTAKT33_MPS white_trans
Mednarodna Podiplomska Šola IJS
Marko Debeljak
marko.debeljak@ijs.si