Menu Close

Platforma IPM Decisions

S platformo IPM Decisions želimo zagotoviti sistem »vse na enem mestu« za podporo odločanja na področju integriranega varstva rastlin pred škodljivci, boleznmi in pleveli. Sestavljala jo bo mreža, ki bo kmetom, svetovalcem in raziskovalcem prek sklopa štirih nadzornih plošč omogočala dostop do številnih sistemov za podporo odločanja in vremenskih podatkov iz celotne Evrope. Tako bodo uporabniki imeli dostop do različnih zanesljivih in ustreznih sistemov za podporo odločanja in izbrali tiste, ki so najprimernejši za njihove potrebe.

03_Shema
IPMArtboard 1icon

UPORABNIŠKA NADZORNA PLOŠČA SISTEMA ZA PODPORO ODLOČANJA

Ta nadzorna plošča bo s pomočjo semaforja »v pregledu« prikazovala tveganja za razvoj škodljivcev, bolezni in plevelov in sicer na območju celotne kmetije.

Kmetje in svetovalci bodo lahko s spustnimi meniji izbrali kulturne rastline, škodljive organizme in bolezni. Nadzorna plošča bo prav tako omogočala nastavitev e-poštnih in besedilnih opozoril za vsako vrsto škodljivega organizma.

IPMArtboard 2icon

NADZORNA PLOŠČA ZA OCENJEVANJE SISTEMA ZA PODPORO ODLOČANJA

Točne in zanesljive informacije o tveganju za razvoj škodljivcev, bolezni in plevelov so ključnega pomena pri načrtovanju strategij za integrirano varstvo rastlin pred škodljivci, boleznimi in pleveli. S to nadzorno ploščo bodo lahko kmetje in svetovalci primerjali rezultate številnih različnih sistemov za podporo odločanja za določeno vrsto škodljivcev, bolezni in plevelov ter tako izbrali ustrezne sisteme.

IPMArtboard 3icon

NADZORNA PLOŠČA ZA PRILAGAJANJE SISTEMA ZA PODPORO ODLOČANJA

Platforma bo omogočala dostop do sistemov za podporo odločanja iz cele Evrope. Mnogi od teh sistemov so bili razviti za določene države. Prek te nadzorne plošče bodo lahko raziskovalci spreminjali parametre znotraj sistemov za podporo odločanja in jih prilagodili za razširjeno uporabo. Raziskovalec bo lahko primerjal rezultate pred spremembo parametrov in po njej. Prav tako bo nadzorna plošča omogočala raziskovalcu, da prenese rezultate za primerjavo s terenskimi podatki za namene ocenjevanja in potrditve.

Projekt IPM Decisions bo:

  1. Angažiral bo deležnike za razvoj platforme in integracijo sistemov za podporo odločanja v platformo.
  2. Zagotovil, da se lastnike sistemov prizna, da se jim nudi podpora in da se jih izobrazi o pomenu blagovne znamke.
  3. Sodeloval z lastniki sistemov za podporo odločanja, da bi povečali nabor, ki je na voljo prek platforme.

Platforma ne zahteva, da so sistemi za podporo odločanja brezplačni za uporabo. Platforma bo podpirala sisteme, ki so brezplačni ali plačljivi. Lastnik vsakega sistema za podporo odločanja odloča o poslovnem modelu svojega sistema. Ravno tako bo lastnik sistema za podporo odločanja odločil, kako bo zaščitena intelektualna lastnina sistema. Predvidevamo, da bo več različnih možnosti dostopa uporabnikov:

  • Odprt dostop (npr. javno financiran sistem za podporo odločanja) – uporabniki lahko zažene sistem, raziskovalci pa lahko spreminjajo parametre znotraj sistema in s tem sistem prilagajajo in izboljšujejo.
  • Vmesni dostop – uporabniki lahko zaženejo sistem za podporo odločanja, spreminjajo lahko samo določene parametre.
  • Uporabniški dostop – uporabniki lahko zaženejo sistem za podporo odločanja za usmerjanje odločitev.
  • Povezava – uporabniki lahko dostopajo do sistema za podporo odločanja prek povezave do spletne strani.

Pogodba bo lastniku omogočila, da določi nivo uporabniškega dostopa. Za blagovne znamke sistemov, ki bodo vključeni v platformo in do katerih se dostopa preko platforme, bo odgovoren lastnik sam.

Sistemi za podporo odločanja bodo vključeni v spletno platformo glede na zaščito in nivo dostopa. Lahko se dostopa:

  • Odprt dostop z vmesnikom – API ali spletne storitve, ki omogoča oddaljeni zagon sistema za podporo odločanja (oskrba s podatki, dostop do rezultatov in spreminjanje vrednosti parametrov DSS).
  • Uporabniški dostop z API-jem ali spletno storitvijo, ki omogoča oddaljen zagon sistema za podporo odločanja, dostop do rezultatov, kjer je omogočeno, pa tudi dostop do vhodnih podatkov s platforme.
  • Dostop preko povezave od platforme do obstoječega spletnega mesta sistema za podporo odločanja ter prikazom uporabe. To bi povečalo prepoznavnost sistema za podporo odločanja za potencialne uporabnike, vendar ne bi izkoristili funkcionalnosti platforme v celoti.

 

Ne pričakujemo, da se bodo lastniki zaupnih ali plačljivih sistemov za podporo odločanja zavezali, da vključijo njihov sistem za podporo odločanja v platformo. Če izrazijo zanimanje, lahko lastniki sistema postanejo deležniki projekta. Sisteme za podporo odločanja, ki so javno dostopni, lahko lastniki ali razvijalci IPM Decision platforme prosto vključijo v platformo. 

IPM vertcal_whitePovečanje učinka sistemov za podporo pri odločanju na kmetiji za integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi

EU_FLAGProjekt je financiran v okvirju programa Evropske unije Obzorje 2020 za raziskave in inovacije pod št. sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev 817617. Več informacij je na voljo na http://ec.europa.eu

KONTAKT33_MPS white_trans
Mednarodna Podiplomska Šola IJS
Marko Debeljak
marko.debeljak@ijs.si