Menu Close

Vodja območij

Vodja IPM Decisions mreže in vodja centralnega območja:
Harm Brinks (H.Brinks@delphy.nl)

Vodja severnega območja:
Bjorn Anderson (Bjorn.LE.Andersson@slu.se)

Vodja južnega območja:
Ilias Travlos (travlos@aua.gr)

Vodja projekta:
Neil Paveley (neil.paveley@adas.co.uk)

Tehnični kontakti:
Dave Skirvin & Tor-Einar Skog
(Dave.Skirvin@adas.co.uk) (tor-einar.skog@nibio.no)

Splošna vprašanja:
IPMDecisions@adas.co.uk

Kontakt za Slovenijo

Mednarodna Podiplomska Šola Jozefa Stefana:
Marko Debeljak (marko.debeljak@ijs.si)

IPM vertcal_whitePovečanje učinka sistemov za podporo pri odločanju na kmetiji za integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi

EU_FLAGProjekt je financiran v okvirju programa Evropske unije Obzorje 2020 za raziskave in inovacije pod št. sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev 817617. Več informacij je na voljo na http://ec.europa.eu

KONTAKT33_MPS white_trans
Mednarodna Podiplomska Šola IJS
Marko Debeljak
marko.debeljak@ijs.si